+374 10 342710ՖԻԶԻՈԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

Ֆիզիոթերապևտիկ բուժում, ֆիզիոթերապևտիկ  մեթոդների կիրառումը  մաշկային հիվանդությունների ժամանակ.

ֆիզիոթերապևտիկ բաժինը գործում է 1990 թվականից: Ֆիզիոթերապիա՝ հունարեն  բառ է և նշանակում է բուժում բնության միջոցներով: 

Մաշկային և սեռկան ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների բուժման անբաժան մասն են կազմում ֆիզիոթերապևտիկ գործառույթները: Բաժանմունքում կազմակերպվում են խրոնիկ մաշկային հիվանդությունների, սեռական հիվանդությունների ինչպես նաև սեռական խանգարումների  բուժում  արդիական ֆիզիոթերապևտիկ մեթոդներով, կիռառելով Ուլտրաձայնային սարքեր , շականակագեղձի Ուրոլոգիական էլեկտրոստիմուլյատոր, դարսոնվալ, էլեկտրոֆորեզ և ՊՈւՎԱ թերապիա:

Բոլորովին վերջերս բաժանմունքը համալրվել է նոր սարքաոերումներով:

 

 

Ֆիզիոթերապևտիկ  միջոցները բազմազան են, դրանցից կարևորներն են՝

 

 

Ֆիզիոթերապևտիկ մեթոդներն  ունեն՝

 

Բժիշկ ֆիզոթերապևտ՝ Ադամյան Արուսյակ