+374 10 342710Սնկաբանական լաբորատորիա

Սնկաբանական լաբորատորիայում իրականացվում են սնկերի և մակաբույծների նկատմամբ մանրադիտային հետազոտություններ:


Դրանք են`

•Մաշկի և նրա հավելումների (մազեր, եղունգներ) հետազոտություն դերմատոֆիտների և խմորասնկերի նկատմամբ

•Խորխի և ականջի արտադրուկի հետազոտություն բորբոսասնկերի և խմորասնկերի նկատմամբ

•Հետազոտվում է մաշկը քոսի տզի նկատմամբ

•Մաշկից, ականջի արտադրուկից, թարթիչներից և հոնքերից դեմոդեքսի հետազոտություն

Մաշկի և եղունգների ոչ բոլոր հիվանդություններն են պայմանավորված սնկերով: Առանց լաբորատոր հաստատման բուժումը սկսելը և ինքնաբուժությունը, կարող է բերել ժամանակի և ֆինանսների անարդյունավետ կորստի:
Սնկային և մակաբուծային հիվանդությունների բուժման արդյունավետ գրավական է հանդիսանում ճշգրիտ ախտորոշումը: