+374 10 342710Կոսմետոլոգիա

Մաշկային հիվանդությունների կոնսուլտացիա և բուժում.

1.Ինֆեկցիոն կոսմետոլոգիա
•Մեզոթերապիա
•Բիորեվիտալիզացիա
•Ուրվագծային պլաստիկա
•Սպիների շտկում ներարկման միջոցով

2.Էսթետիկ կոսմետոլոգիա
•Դեմքի ատրավմատիկ մաքրում
•Մածկի խնամք ըստ տիպերի (չոր, ճարպոտ զգայուն)
•Սպիտակեցնող խնամք
•Հակատարիքային խնամք
•Մաշկափոխանակում (մակերեսային, միջին և խորը)

3.Ապարատային կոսմետոլոգիա
•Ուլտրաձայնային ֆոնոֆորեզ
•Էլեկտրոկոագուլյացիա
•Դարսոնվալ
•Պարաֆինոթերապիա
•Կրիոմերսում
•Կրիոդեստրուկցիա

4.Ֆոտոթերապիա
•Ֆոտոէպիլյացիա
•Ֆոտոերիտասարդացում
•Պիգմենտային բծերի շտկում
•Կուպեռոզի ֆոտոթերապիա
•Ակնեի ֆոտոթերապիա
•Տելեանգիէկտազիաների ֆոտոթերապիա

5.Լազերային թերապիա (511նմ և 578նմ)
•Լազերային ֆեյս-լիֆտինգ
•Պիգմենտային և անոփային պաթոլոգիաների հեռացում
•Էպիթելային նորագոյացությունների հեռացում
•Ակնեի բուժում
•Սպիների շտկում