+374 10 342710Հայտարարություններ

                    

 

ՀՀ կառավարության 2011թ-ի հունիսի 10-ի թիվ 22 արձանագրային որոշման  համաձայն ՀՀ առողջապահության նախարարության «Մաշկաբանության և սեռավարակաբանության բժշկագիտական կենտրոն» ՓԲԸ-ն հայտարարում  է բաց մրցույթ հետևյալ թափուր պաշտոնները  համալրելու համար:

  • Սրտաբան
  • Ուրոլոգ
  • Մանկաբույժ
  • Մաշկաբան
  • Գինեկոլոգ
  • Հոգեբույժ
  • Ֆիզիոթերապևտ
  • Բուժքույր

Սրտաբանի, մանկաբույժի, ուրոլոգի, մաշկաբանի, գինեկոլոգի, հոգեբույժի և ֆիզիոթերապևտի մրցույթին կարող են մասնակցել այն անձինք, ովքեր կբավարարեն հետևյալ պահանջներին`

1. բարձրագույն և հետբուհական կրթության առկայություն համապատասխան մասնագիտությամբ,

2. հինգ տարուց ավելի աշխատանքային ստաժի առկայության դեպքում` վերջին հինգ տարվա ընթացքում համապատասխան մասնագիտական կատարելագործման առկայություն,

3. Բժշկական էթիկայի կանոնների իմացություն,

Մրցույթին կարող է մասնակցել գրական հայերենին տիրապետող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, ինչպես նաև այն օտարերկրյա քաղաքացիները, ովքեր Հայաստանի Հանրապետությունում ունեն կացության կարգավիճակը հաստատող փաստաթուղթ, աշխատանքի թույլտվություն և ում կրթական փաստաթղթերը սահմանված կարգով ճանաչվել են Հայաստանի Հանրապետության կողմից:

Թափուր տեղի հավակնորդների կողմից ներկայացվում է`

1) դիմում/լրացվում է տեղում/

2) մեկ լուսանկար 3x4 չափի,

3) քաղվածք աշխատանքային գրքույկից (աշխատանքային ստաժ ունենալու դեպքում),

4) ինքնակենսագրություն,

5) անձնագրի, բարձրագույն և հետբուհական  մասնագիտական կրթության որակավորման աստիճանը հավաստող ավարտական փաստաթղթի (դիպլոմի), վերապատրաստման վկայականի (դրա առկայության դեպքում) պատճենները և բնօրինակները,

6) արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը,

7) հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթուղթ` դիմումատուի ցանկությամբ,

8) օտարերկրյա քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետությունում կացության կարգավիճակը հաստատող փաստաթուղթ և աշխատանքի թույլտվություն:

Մրցույթի մասնակիցը մրցույթի կարգը կանոնակարգող իրավական ակտերին, մրցույթում ներառված հարցերին կարող է ծանոթանալ ընկերությունում` մրցույթային փաստաթղթերը ներկայացնելուց:

Բուժքույրի մրցույթին կարող են մասնակցել այն անձինք, ովքեր կբավարարեն հետևյալ պահանջներին`

1. միջին մասնագիտական կրթության առկայություն:

2. հինգ տարուց ավելի աշխատանքային ստաժի առկայության դեպքում` վերջին հինգ տարվա ընթացքում համապատասխան մասնագիտական կատարելագործման առկայություն,

3. Բժշկական էթիկայի կանոնների իմացություն,

Մրցույթին կարող է մասնակցել գրական հայերենին տիրապետող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, ինչպես նաև այն օտարերկրյա քաղաքացիները, ովքեր Հայաստանի Հանրապետությունում ունեն կացության կարգավիճակը հաստատող փաստաթուղթ, աշխատանքի թույլտվություն և ում կրթական փաստաթղթերը սահմանված կարգով ճանաչվել են Հայաստանի Հանրապետության կողմից:

Թափուր տեղի հավակնորդների կողմից ներկայացվում է`

1) դիմում/լրացվում է տեղում/

2) մեկ լուսանկար 3x4 չափի,

3) քաղվածք աշխատանքային գրքույկից (աշխատանքային ստաժ ունենալու դեպքում),

4) ինքնակենսագրություն,

5) անձնագրի, միջին մասնագիտական կրթությունը հավաստող փաստաթղթի (դիպլոմի), վերապատրաստման վկայականի (դրա առկայության դեպքում) պատճենները և բնօրինակները,

6) արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը,

7) օտարերկրյա քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետությունում կացության կարգավիճակը հաստատող փաստաթուղթ և աշխատանքի թույլտվություն:

Մրցույթի մասնակիցը մրցույթի կարգը կանոնակարգող իրավական ակտերին, մրցույթում ներառված հարցերին կարող է ծանոթանալ ընկերությունում` մրցույթային փաստաթղթերը ներկայացնելուց:

Մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը ընդունվում են Յուրաքանչյուր աշխատանքային օր` «Մաշկաբանության և սեռավարակաբանության բժշկագիտական կենտրոն» ՓԲԸ-ի վարչական շենքում/քաղ. Երևան, Ֆուչիկի 32./  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից, ժամը 10.00-15.00-ը:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 15.12.2017թ.:

Մրցույթը տեղի կունենա 23.01.2017թ.-ին  «Մաշկաբանության և սեռավարակաբանության բժշկագիտական կենտրոն»     ՓԲԸ-ում, ժամը 11:00-ին:

Մրցույթներին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել   «Մաշկաբանության և սեռավարակաբանության բժշկագիտական կենտրոն» ՓԲԸ-ի բուժ. գծով փոխտնօրենին:

Տեղեկացվում է, որ մրցույթին մասնակցելու համար քաղաքացիների ներկայացված փաստաթղթերը հետ չեն վերադարձվում:

 

ՀԱՐՑԵՐԻ, ԳՐԱՆՑՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԶԱՆԳԱՀԱՐԵԼ ՇՈՒՐՋՕՐՅԱ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐԻՆ՝ 099 29-03-03

ՀՀ առողջապահության նախարարության

 «Մաշկաբանության և սեռավարակաբանության

բժշկագիտական կենտրոն» ՓԲԸ


Մայիսի 20-ը հայտարարվում է մելանոմայի վաղ ախտորոշման հետազոտման օր

Վաղ ախտորոշումն ու կանխարգելումը առողջության գրավականն է
ՀՀ ԱՆ «Մաշկաբանության և սեռվարակաբանության բժշկագիտական կենտրոնը» մայիսի 20-ին հայտարարում է մելանոմայի վաղ ախտորոշման հետազոտման օր:
Բժիշկ-մաշկաբանների խորհրդատվությունը կլինի անվճար, իսկ գործիքային ախտորոշման (դերմատոսկոպիա) հետազոտությունները կիրականացվեն 50% զեղչով:
Լրացուցիչ հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել` (099) 29 03 03 հետախոսահամարով:

 «Տղամարդու Առողջություն» ՍՊԸ-ի անմիջական ջանքերով իրականացվում են 40-70 տարեկան տղամարդկանց ԱՆՎՃԱՐ հետազոտություններ միզասեռական համակարգի հիվանդությունների հայտնաբերման նպատակով` մասնավորապես շագանակագեղձի քաղցկեղի վաղ հայտնաբերման:

ԱՆՎՃԱՐ կատարվող հետազոտություններն են՝

• Ուրոլոգի խորհրդատվություն և բուժում 

• PSA

• Մեզի ընդհանուր քննություն

• Ուլտրաձայնային հետազոտություն

• Ուրոֆլոումետրիա

Ակցիային կարող են մասնակցել 40 - 70 տարիքի բոլոր այն տղամարդիկ, ովքեր չունեն ծանր սոմատիկ հիվանդություններ: Ծրագիրը կոչվում է «Շագանակագեղձի քաղցկեղի վաղ ախտորոշման սկրինինգային ծրագիր»: Այն անց է կացվում «Մաշկաբանության և սեռավարակաբանության բժշկագիտական կոնտրոնում».

Հերթերից խուսափելու համար խնդրում ենք զանգահարել Կենտրոնի 093 34 57 00  հեռախոսահամարին նախապես հերթագրվելու նպատակով:

Մտածեք Ձեր առողջության մասին, ինչով կապահովագրեք Ձեր հարազատների հոգեկան և ֆիզիկական անդորրությունը:

Հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան, Ֆուչիկի փող. 32 շենք 1-ին հարկ 21 սենյակ